Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه
SharePoint
برگزاری جلسه بررسی مسائل اصلاح و تهیه بذر و نهال گیاهان دارویی

​با عنایت به نیاز روزافزون به داروهای گیاهی و گیاهان دارویی از یک طرف و وجود منابع متنوع ژنتیکی و جممعیت های بومی و محلی این گیاهان در کشور، معرفی ارقام اصلاح شده و تولید بذر گواهی شده این گیاهان جهت توسعه  سطح زیر کشت  در عرصه های زراعی و باغی ضرورت دارد. لذا به منظور بررسی مسائل مربوطه جلسه ایی در روز شنبه مورخ 1397/2/2در محل موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال با حضور نمایندگان واحدهای ذیربط شامل موسسات تحقیقاتی اصلاح و تهیه نهال و بذر، علوم باغبانی ، جنگل ها و مراتع، ثبت و گواهی بذر و نهال، معاونت باغبانی وزارت و دفتر برنامه ریزی و پایش امور پژوهشی  سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

جلسه ایی با مدیریت دفتر برنامه ریزی و پایش امور پژوهشی در سازمان تشکیل و وظایف مؤسسات ذیربط در اصلاح بذر و اندام های رویشی گیاهان دارویی مشخص گردد.

از آنجا که کارگروه تامین بذر و اندام های رویشی گیاهان دارویی ستاد گیاهان دارویی اقدام به جمع آوری اطلاعات شرکت های فعال در عرصه تولید گیاهان دارویی نموده است. لازم است اعضاء جلسه با کارگروه ارتباط و همکاری داشته باشند.

با توجه به شروع برنامه تعیین مناطق مناسب تولید بذر و نهال در موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال اعضاء جلسه درتعیین مناطق مناسب تولید بذر و نهال گیاهان دارویی مشارکت نمایند.

با توجه به ضرورت هم راستا بودن پژوهش های مربوطه با نیازهای صنایع، همکاران معاونت باغبانی نیازهای واقعی صنعت را مشخص و اعلام نمایند..

لیست  گیاهان دارویی دارای اولویت (شامل 40 گیاه) توسط موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع به سایر واحد های ذیربط جهت لحاظ کردن در برنامه ریزی ها اعلام گردد.

در تعیین گیاهان دارویی دارای اولویت بازنگری شود.

​​


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.