Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه
SharePoint
برگزاری سی و چهارمین کمیته معرفی رقم

 سی و چهارمین کمیته معرفی رقم​ در روز چهارشنبه مورخ ششم تیر ماه 1397در موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال با حضور اعضای کمیته  برگزار شد. گزارشات معرفی ارقام شبدر ایرانی، کلن صنوبر و بزرک به شرح ذیل ارائه گردیدند:

  1. گزارش معرفی یک لاین شبدر ایرانی BPC/Borujerd/81-13 ارائه و مورد تائید قرار گرفت ​و به پاس احترام اولین بهنژادگر شبدر آقای دکتر عطاران با نام"عطار" معرفی شد.
  2. گزارش معرفی کلن صنوبر Populus nigra. var.betulifolia.17/13 ارائه گردید. این کلن​ به علت کاربردهای متعدد در صنایع مختلف چوبی مورد تائید قرار گرفته و با نام "البرز" معرفی شد.

دو لاین کتان روغنی (بزرک) ARCF 264 و ARCF 265 مربوط به شرکت توسعه کشت دانه­ ​​های روغنی، در کمیته ارائه و تائید شد، لاین ARCF 264 با نام "تکاپو" و لاین ARCF 265 با نام "گلچین" معرفی شد


 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.