Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه
SharePoint
بازدید رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

آقای دکتر احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منا​بع طبیعی مجلس، در روز سه شنبه مورخ 30 مرداد ماه از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال بازدید نمودند.

ایشان  از فعالیت های مؤسسه،  با بازدید ازمحیط های تحقیقاتی مؤسسه و آزمایشگاه ها و فعالیتهای مربوطه آشنا شدند.


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.