Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه
SharePoint
برگزاری سی و سومین جلسه کمیته معرفی رقم

​سی و سومین جلسه کمیته معرفی رقم در روز چهارشنبه مورخ 26/2/1397 با حضور اکثریت اعضای کمیته، در مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال برگزار شد. گزارشات معرفی ارقام برنج و سورگوم بشرح ذیل ارائه گردیدند:

  1. گزارش معرفی لاین 926 برنج ارائه گردید. این لای​ن با داشتن کیفیت مناسب تر پخت دانه نسبت به رقم شاهد شیرودی، درصد آمیلوز بیشتر،  وزن هزار دانه و عملکرد برتر و نیز زودرسی آن با نام " تیسا " مورد تایید اعضای کمیته قرار گرفت.
  2.  گزارش یک لاین سورگوم (MFS8) ارائه گردید. این لاین در مقایسه با ​شاهد پگاه، به دلیل داشتن درصد پروتئین بالاتر، میانگین عملکرد و پایداری برتر، زودرسی و مقاومت به خوابیدگی برای کشت در اقلیم معتدل گرم با نام " بهشت" مورد تایید اعضای کمیته معرفی رقم قرار گرفت. ​
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.